Koronavirová infekce a těhotenství

Na základě dostupných klinických a výzkumných dat, lze konstatovat, že klinické charakteristiky pacientů s infekcí COVID-19 od poloviny těhotenství jsou podobné jako u negravidní dospělé populace. V současné době není doloženo, že by těhotné ženy byly náchylnější k infekci COVID-19 a ani že by byly náchylnější k rozvoji těžké pneumonie. Neexistují také žádné důkazy vertikálního přenosu COVID-19 z matky na dítě, když se mateřská infekce projeví ve třetím trimestru.

Tyto názory jsou v souladu s doporučením Centra pro kontrolu prevenci nemocí (CDC). Infekce COVID-19 by neměla být jedinou indikací k ukončení těhotenství. Každý případ těhotenství s COVID-19 infekcí by měl být individuálně posouzen, v závislosti na gestačním stáří a stavu plodu.

Průběžně jsou shromažďovány klinické údaje a probíhá výzkum s cílem odpovědět na otázky v souvislosti s rizikem vrozené infekce a optimálního intrapartálního managementu.

Zdroj: H. YANG, C. WANG and L. C. POON; Novel coronavirus infection and pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2020 DOI: 10.1002/uog.22006

Adresa ordinace:

Hábova 2345 / 7
150 00 Praha 5 - Stodůlky

Otevírací doba:

podle objednávek

© 2020 PSYCHOTHERAPY OPTIMUS, s.r.o.
Lipovská 438/13, 155 21 Praha 5
IČ: 08638586 I DIČ: CZ08638586
Registrace v oddílu C 322044 vedená u Městského soudu v Praze
designed by likelike.cz

Sledujte nás: